Kroužky v naší školce

ANGLIČTINA

     Kroužek angličtiny pro naši mateřskou školu zajišťuje Mgr. Jitka Berková z Jazykové školy AVIS Olomouc.

Kroužek probíhá jednou týdně a kurzovné za jedno pololetí činí 900,-Kč na dítě. Veškeré informace najdete na www.avisolomouc.com

 

 

TANEČKY VE ŠKOLCE

TANEČNÍ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

     Taneční škola Coufalovi Olomouc nabízí rodičům dětí v mateřských školách nový kroužek – taneční a pohybovou průpravu pro děti v MŠ. Kroužek je zaměřený v návaznosti na konkretizované očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve vzdělávací oblasti dítě a jeho tělo, na fyzický rozvoj a pohybovou koordinaci. Děti se budou učit správnému držení těla, základy rytmiky a také se naučí krokové variace některých párových tanců (mazurka, merenque, hopec rokec …), tanců kolektivních, ale i individuálních.

     Kroužek probíhá jednou týdně po dobu 45 minut, v čase zvoleném vedoucími pracovníky MŠ, tak aby nenarušil harmonogram dne. Kroužek je otevřen při minimální účasti 10 dětí (max. 16 dětí). Výsledek pololetní práce lze vidět na besídce MŠ, zahradní slavnosti nebo na kterékoli jiné akci MŠ, kterou si mateřská škola zvolí.

     Lektorkou kurzu je Mgr. Kristýna Coufalová, tanečnice, trenérka, porotkyně II. třídy a vítězka 1. řady pořadu StarDance, když hvězdy tančí … 

Bližší informace coufalovi@coufalovi.cz nebo na tel. čísle +420 775 297 637.

Fotečky z tanečků jsou uloženy na zaheslované stránce www.rajce.net

 

PLAVÁNÍ PLAVÁČKŮ

 

 

 


KERAMICKÝ KROUŽEK

Kroužek vede paní učitelka Monika Podivínská

Probíhá 1x za 14 dní. Kurzovné za jedno pololetí činí 100,- Kč