Náš tým

třída Myšek

Markéta Oklešťková

Třída Myšek

Dagmar Gregorová

Nepedagog.pracovník

Veronika Šolc

Nepedag.pracovnice (hodné tety)

Ivana Dvořáková