Třídní vzdělávací program

 Činnost ve škole je realizována podle třídního vzdělávacího programu:

                                        "Putování s myškou Vteřinkou a kočkou Rafičkou".

     Na chodbě u schodů naší MŠ visí ve výšce dětí staré skříňkové hodiny, ve kterých spí myška Vteřinka a kočka Rafička. Naše hodiny ukazují kouzelný čas a jenom naše myška a kočka ví, jaký.

     V pondělí jsme všichni netrpěliví. Jaký kouzelný čas si pro nás myška Vteřinka s kočkou Rafičkou připravily? Někdy si pro nás připraví hádanku a my hádáme, jaký čas budeme prožívat. Jindy na to děti přijdou samy a myška s kočkou jim pouze potvrdí, že je to tak. Také se stane, že Vteřinka s Rafičkou zaspí a vůbec neví, jaký kouzelný čas hodiny ukazují. Je tu tedy možnost, aby si děti samy určily téma, a zároveň je tu i dostatek prostoru reagovat na témata nepředvídatelná (situační).

     V pondělí se tedy posadíme do kruhu, a když se dovíme, jaký kouzelný čas hodiny ukazují, nastává velké přemýšlení a vymýšlení. Domlouváme se, co si společně zahrajeme, nakreslíme, zazpíváme, vyrobíme, naučíme se, co je potřeba si k danému tématu připravit a jakým způsobem zapojíme rodiče. Jeden nápad je lepší než druhý a už začínáme.

 

Společná pravidla:

Podle těchto pravidel se snažíme chovat a jednat. Jsou tvořena společně s dětmi.

  • Umíme pozdravit, rozloučit se, poprosit a poděkovat.
  • Udržujeme čistotu, věci vracíme na své místo.
  • Říkáme své názory (myslím si..., vadí mi..., líbí se mi...).
  • Navzájem si pomáháme, spolupracujeme.
  • Když mi něco nejde, poprosím o pomoc.
  • Všichni jsme kamarádi (vážíme si a respektujeme jeden druhého).
  • Jsme k sobě ohleduplní, vzájemně si nasloucháme (co kamarád nebo dosplělý říká).
  • Pečujeme o své zdraví.
  • Chráníme sebe a přírodu.
  • Bereme jen to, co nám patří.

 

Témata:

Podzimní čas- Čas kamarádství

                       Čas všetečných otázek

                       Čas babího léta

                       Čas dušičkový

                       Čas proměn

                       Čas vůně jablíček

                       Čas podzimního malování

                       Čas dešťových kapek

Obsah: Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí, seznámení s vnitřním prostředím, okolím a režimem mateřské školy. Seznámení s myškou Vteřinkou a kočkou Rafičkou střídáním časů. Stanovení pravidel společně s dětmi, podle kterých se všichni budeme chovat a jednat. Práce s tématy podle podzimního počasí, přírodních jevů a koloběhu v přírodě, podle svátků a tradic v tomto období.

 

Zimní čas - Čas všetečných otázek

                  Čas vánočního cinkání

                  Čas zimních radovánek

                  Čas zimního spánku

                  Čas nemoci

                  Čas karnevalového reje

                  Čas pohádek na dlani

                  Čas sněhových závějí

                  Čas plnění dětských přání

                  Čas ptačích peříček

                  Čas voňavých buchet

Obsah: Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím, jeho vlastnostmi a proměnami. Je zde ponechán prostor pro témata netýkající se ročního období, ale všeobecných znalostí dítěte o sobě a společnosti, např. moje tělo a zdraví, pracovní profese atd. Jak žijí zvířata v zimě a jak jim pomáhat.

 

Jarní čas - Čas všetečných otázek

                 Čas proměn

                 Čas velikonoční

                 Čas máminých úsměvů

                 Čas včelího rojení

                 Čas sněženkový

                 Čas putování

Obsah: Integrovaný blok je zaměřen na svět fauny a flóry, probouzející se přírodu. Rodící se život ve světě zvířat i lidí. Velikonoční svátky a tradice. Prohlubování kamarádství, rodinných vztahů a vztahů dítěte k dospělým. Konec tohoto bloku a nový tématický blok protíná každoročně projekt zaměřený na téma domluvené učitelkami.

 

Letní čas - Čas kamarádství

                  Čas pohádek na dlani

                  Čas rozloučení

                  Čas putování

                  Čas sportovní

Obsah: Integrovaný blok je zaměřen na ukončení projektu zahradní slavností. Rozloučení s dětmi nastupujícími po prázdninách do 1. třídy. Bezpečnost při dopravních situacích. Seznámení s exotickými krajinami a cestováním. Letní sporty a radovánky. Rozloučení se školním rokem. Prázdniny, dovolená.