třída MYŠEK

Charakteristika třídy Myšek

Myšky mají dvě místnosti. Ze šatny, kde se děti převlékají, se vchází do třídy. Na dveřích nás přivítá logo třídy, myška v kruhu. Ve třídě najdeme čtyři výškově nastavitelné stoly tvaru šestiúhelníku (dají se upravit dle aktuální výšky dětí) se židličkami, dětskou kuchyňku na hraní, skříně s poličkami a plastovými krabicemi na hračky. Děti si zde hrají, stolují a při ranních hrách také výtvarně tvoří (kreslí, malují, modelují, vyrábí z hlíny a nejrůznějších materiálů). Také paní učitelky tu mají své „zázemí,“ psací stůl se židlemi. Svačiny jsou servírovány na pojízdném dvoupatrovém nerezovém stolku, pro oběd si děti chodí ke kuchyňskému okénku. 

Ze třídy můžeme nahlédnout do království našich provozních pracovnic – do menší kuchyně, kde se chystá jídlo k vydávání a kde je velkým kouzlem špinavé nádobí opět proměněno v čisté. Třída je s kuchyní propojena praktickými dveřmi s vydávacím okénkem. 

Prohlídka pokračuje v herně, jenž navazuje na třídu. Podlahu zde pokryl  hravý koberec s myškami a sýry. Koberec není jen ozdobou, jeho vzor využívají děti např. při cvičení či jiných aktivitách, jako značku - „stoupni si na sýr.“ Herna je vybavena velkým množstvím hraček, ty jsou každoročně doplňovány při „Ježíškově nadílce“ probíhající začátkem prosince. Na hračky a pomůcky přispívají také rodiče dětí. Děti cvičí na různém nářadí, např. máme k dispozici lavičky, žebřinu, žebřík, žíněnku, používají rozmanité náčiní (drátěnky, barevné šátky, padák, obruče, stuhy, míčky, hmatové kruhy na rozvoj hmatu, lano, třpytivé střapce, atd.). Nářadí i náčiní mají Myšky a Koťata společná. 

Pro rozvoj hudebního cítění paní učitelky hrají dětem na klavír, k dispozici máme velké množství orffových nástrojů, hru na tyto rytmus rozvíjející nástroje děti milují. Hudbu dětem přibližuje i kroužek hry na flétnu, vedený paní učitelkou z MŠ. Pro poslech, tanec a další aktivity přehráváme hudbu na CD přehrávači.

Nové zajímavé informace a „učivo“ se děti také dozvídají u magnetických tabulí. Používáme mnoho obrázků a názorných pomůcek pro lepší pochopení a zapamatování. Průběžně doplňujeme a rozšiřujeme nabídku těchto didaktických materiálů. 

Na hernu navazuje třída Koťátek a koupelna.